Η Infowood Technologies αποτελεί την εταιρία με τη μεγαλύτερη δυναμική στον χώρο του εσωτερικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Το πελατολόγιο της εταιρίας αποτελείται από εκθέσεις κουζίνας, μπάνιου, παιδικού, γραφείου, επιπλοξυλουργούς, διακοσμητές και πολλά ακόμη συναφή επαγγέλματα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των εγκατεστημένων αδειών χρήσης 1992 αγγίζει τις 7.000 μόνο στην Ελλάδα.    


Η  Infowood Technologies παρέχει την δυνατότητα σε κάθε εταιρεία να προβεί στην δημιουργία του δικού της καταλόγου προϊόντων ο οποίος και θα λειτουργεί  μέσα από το σχεδιαστικό 1992.


Εταιρίες που προχωρούν σ' αυτή την λύση αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης των προϊόντων τους.  Κάθε πελάτης, κάθε εταιρίας που έχει δημιουργήσει κατάλογο για το σχεδιαστικό 1992  μπορεί κάθε στιγμή να έχει στην διάθεση του όλη την γκάμα των προϊόντων της εταιρίας (προμηθευτή) δημιουργώντας μελέτες με αυτά με σκοπό την ευκολότερη πώληση.


Σαν συνέχεια αυτού αλλά και ανεξάρτητα, η Infowood Technologies δίνει επίσης την δυνατότητα άμεσης προβολής  της εταιρίας και των προϊόντων σας μέσα από το σχεδιαστικό 1992 απευθείας σε όλο το πελατολόγιο της.