Κάλυψη Κλοπής και Απώλειας
Το πακέτο κάλυψης κλοπής - απώλειας, σας διασφαλίζει σε περίπτωση κλοπής, φωτιάς, καταστροφής ή απώλειας του 1992, στον χώρο που έχει οριστεί ότι θα χρησιμοποιείται το πρόγραμμα (διεύθυνση που αναγράφεται στο τιμολόγιο).

Οποιαδήποτε στιγμή δηλώσετε απώλεια, η Infowood Technologies αναλαμβάνει να σας αποσταλεί εντός 2 εργασίμων ημερών, νέο κλειδί  του ίδιου τύπου USB. με ελάχιστο κόστος.
Το κόστος του πακέτου κλοπής - απώλειας ανέρχεται σε 70€ +ΦΠΑ.

Υπενθύμιση:
Η Infowood Technologies σας ενημερώνει ότι ενδεχόμενη απώλεια του κλειδιού σας δίχως το πακέτο κάλυψης - κλοπής ενεργοποιημένο, καθιστά την άδεια χρήσης του κατόχου απωλεσθέν προϊόν χωρίς καμμία υποχρέωση από την Infowood Technologies για δωρεάν αλλαγή παρά μόνο έκπτωση από 25 % - 60% σε νέα παραγγελία.

Άλλες Παροχές
Ο πελάτης μπορεί να προμηθευτεί, εφόσον επιθυμεί, δεύτερο κλειδί Infowood Technologies σε ιδιαιτέρα προνομιακή τιμή.