Υποστήριξη της καλής λειτουργίας του προγράμματος και λύσεις προβλημάτων που αφορούν τα πακέτα 1992 Enterprise, 1992 Professional και Cut-it Pro, από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών χωρίς τη φυσική παρουσία τους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται με απευθείας σύνδεση των Η/Υ της Infowood Technologies με αυτούς των ενδιαφερομένων.

Η παραπάνω υπηρεσία προσφέρεται σε εξάρτηση με το συμβόλαιο υποστήριξης.