Ελάχιστες απαιτήσεις για το 1992 Professional  Ver7

CPU:   ** PIII 1000+
RAM:        256MB
VGA:       GeForce Titanium series (4ti4200) (όχι ΑΤΙ)
HD:        Ελεύθερος χώρος 3GB
Screen:         17’’
CD Rom:        52x
OS:        Windows: XP, NT

 

Προτεινόμενες απαιτήσεις για το 1992 Professional Ver 7

CPU:   ** PIV Ghz++
RAM:         512MB
VGA:        GeForce FX 5600+ (όχι ΑΤΙ)
HD:        Ελεύθερος χώρος 4GB
Screen:         17’’
CD Rom:        52x
OS:        Windows: XP

 

Ελάχιστες απαιτήσεις για το 1992 Enterprise Ver. 8

CPU:   ** Celeron 700 MHz
RAM:         1GB
VGA:     * GeForce 9 και άνω, 256 ΜΒ (όχι ΑΤΙ)
HD:        Ελεύθερος χώρος 4GB
Screen:         17’’ Με ελάχιστη ανάλυση 1200 Χ 800
OS:        XP home edition, Vista Professional, Windows 7

 

Προτεινόμενες απαιτήσεις για το 1992 Enterprise Ver. 8

CPU:   ** PENTIUM Core2 Duo 2G
RAM:         4GB
VGA:     * NVidia GTX 275 1,8GB (όχι ΑΤΙ)
HD:        Ελεύθερος χώρος 4GB
Screen:         17’’  Με ελάχιστη ανάλυση 1200 Χ 800
OS:        XP home edition, Vista Professional, Windows 7

 

Σχόλια


* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Το πρόγραμμα απαιτεί τη χρήση OpenGL 3.1.0.
** Το πρόγραμμα είναι εφαρμογή 32-bit.