Το 2004. η Infowood Technologies oργάνωσε το δικό της δημιουργικό τμήμα, αρχικά για να καλύψει τις δικές της ανάγκες και στη συνέχεια των πελατών της. Έκτοτε αναλαμβάνει με επιτυχία το σχεδιασμό εντύπων, ιστοσελίδων, παρουσιάσεων multimedia και άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών για επιλεγμένους πελάτες της. Γνωρίζοντας «από τα μέσα» το αντικείμενο, ξέρει και μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του κλάδου, εύκολα και γρήγορα.

Προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, συνδυάζοντας τη δημιουργική σκέψη και την υψηλή αισθητική με την τεχνολογία.

Έμπειροι γραφίστες, web designers και προγραμματιστές στελεχώνουν το δημιουργικό μας τμήμα, αξιολογώντας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας όλα όσα χρειάζεται μια εταιρία για την προβολή της, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο της τυπογραφίας, είτε με τον ραγδαία αναπτυγμένο τρόπο της προβολής στο διαδίκτυο.

Μεγάλες και μικρές εταιρίες δημιουργούν τα έντυπά τους (προσπέκτ, καταλόγους, εταιρική ταυτότητα, αφίσσες) και τις ιστοσελίδες τους στην Infowood Technologies, όπως και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή χρειάζονται. Η εμπειρία και οι γνώσεις καθώς και η εξειδίκευση του προσωπικού μας, αποτελούν εγγύηση για ένα ποιοτικό αισθητικά αλλά και λειτουργικό αποτέλεσμα.