Εγκατάσταση το 1992 Enterprise σε Windows 7/ Vista

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του “1992 Enterprise” θα γίνει στα Windows 7 ή στα Windows Vista, πρίν ξεκινήσετε θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το “1992 Enterprise” στον υπολογιστή σας, πρίν κάνετε την παρακάτω διαδικασία, θα πρέπει να μεταφέρετε τις μελέτες που έχετε δημιουργήσει, σε κάποιο φάκελο εκτός του φακέλου εγκατάστασης.
Συνήθως, όταν η εγκατάσταση στα Windows 7 ή στα Windows Vista δεν έχει γίνει σωστά, οι μελέτες βρίσκονται στο φάκελο "Αρχεία συμβατότητας", που υπάρχει μέσα στο φάκελο Jobs της βασικής εγκατάστασης.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tο UAC είναι μια λειτουργία που έχει εφαρμόσει η MICROSOFT στα νέα της λειτουργικά VISTA SERVER 2008 και WINDOWS 7 με σκοπό την προστασία των χρηστών από ανεπιθύμητα προγράμματα.

 

 

Εγκατάσταση σε Windows 7

 1. Επιλέγουμε: Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Λογ. χρηστών & Οικογενειακή ασφάλεια > Λoγαριασμοί χρηστών (ή Έναρξη > Πίνακας ελέγχου >  Λoγαριασμοί χρηστών).
 2. Επιλέγουμε: “Αλλαγή ρυθμίσεων ελέγχου λογαριασμού χρήστη


   
 3. Σέρνουμε το slider τέρμα κάτω εκεί που λέει: “Να μην ειδοποιούμαι ποτέ” 


   
 4. Τέλος κάνουμε ΕΠΑΝΕΚKΙΝΗΣΗ του Η/Υ. 

Στη συνέχεια μπορούμε να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του “1992 Enterprise”.

 

 

 

Εγκατάσταση σε Windows Vista

 

 1. Από τον Πίνακα ελέγχου επιλέγετε Λογαριασμοί χρηστών, επιλέγετε το λογαριασμό με τον οποίο έχετε εισέλθει  στον υπολογιστή, στη συνέχεια το: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ελέγχου λογαριασμού χρήστη και όταν εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, ξε – τσεκάρετε το: Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη (UAC) για την ασφάλεια του υπολογιστή σας, πατάτε το ΟΚ και στη συνέχεια κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
   
 2. Στη συνέχεια κάνετε την εγκατάσταση του “1992 Enterprise”.