Σχεδιασμός Portfolio
Διαφημιστικά έντυπα  Κατάλογοι - Αφίσσες  Εταιρική ταυτότητα
 Portfolio

Είτε μικρή είτε μεγάλη, μια επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της διαμορφώνει ένα προφίλ στο χώρο της αγοράς. Ένα προφίλ, μια εικόνα που τη χαρακτηρίζει, τη βοηθά να γίνει γνωστή, ν' αποκτήσει ένα συγκεκριμένο στίγμα που είτε το διαθέτει είτε επιδιώκει να το αποκτήσει.

Στην επιτευξη αυτών των στόχων, καθοριστικός είναι ο ρόλος της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης. Η εταιρική ταυτότητα είναι ο καθρέφτης της εταιρίας σας, το πρόσωπό της!

Μια εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει απαραίτητα λογότυπο ή/και σήμα.

Ανάλογα με το μέγεθος και την οικονομική και επιχειρηματική επιφάνεια της εταιρίας, μπορεί να περιλαμβάνει επίσης κάρτες (business carts), επιστολόχαρτα, φακέλους αλληλογραφίας -σε διάφορα μεγέθη-, μπλοκ σημειώσεων, folder (ντοσιέ) για διάφορα έντυπα, διάφορες συσκευασίες κ.λ.π.

Το δημιουργικό μας τμήμα αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ή όλων των παραπάνω ή/και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος - υπηρεσίας χρειάζεστε για την εταιρική σας ταυτότητα.