Μάρτιος 2020

Home2020Μάρτιος

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της MEDEXPO A.E. Με δέουσα προσοχή και κατόπιν συνεννόησης με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, η MEDEXPO Α.Ε. ανακοινώνει τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της 8ης MEDWOOD 2020, λόγω των δυσκολιών που έχουν προκύψει εξαιτίας των νέων ταξιδιωτικών διευθετήσεων, με την ταχεία εξάπλωση του