Μάρτιος 2024

Home2024Μάρτιος

    αίθουσα 3 | διάδρομος C | αριθμός 10   Η Medwood αποτελεί το ιδανικό πεδίο για τον κάθε επαγγελματία που θέλει να εκθέσει σε ένα ευρύ και στοχευμένο κοινό, τις νέες τάσεις του κλάδου ξύλου και επίπλου. Κάθε Medwood αποτελεί μια διεθνή πλατφόρμα για την άμεση