Σχεδιασμός & ανάλυση συνθέσεων / Add-on

HomeΣχεδιασμός & ανάλυση συνθέσεων / Add-on

Νέο add on για το 1992!!! Σχεδιασμός & ανάλυση συνθέσεων – Modular Shelving Systems

#1992InteriorDesignSoftware #Cubes #Πρόσθετα #ΑρθρωτόΣύστημαΡαφιών

Μόλις έχει ολοκληρωθεί ένα πρόσθετο (add on) για το #1992 που υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την ανάλυση συνθέσεων παρόμοιων με αυτές που φαίνονται στο επισυναπτόμενο album προοπτικών.

Το πρόσθετο υποστηρίζει:

 1. Profile Αλουμινίου οποιασδήποτε τετράγωνης διατομής με ή χωρίς πατούρα (προς το παρών υποστηρίζεται profile με μία μόνο πατούρα).
 2. Οκτώ διαφορετικούς τύπους συνδέσμων μίας, δύο ή τριών διαστάσεων, με μία ως έξι προεκτάσεις σύνδεσης.
 3. Ενσωμάτωση στην σύνθεση επιφανειών ή κουτιών.


Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ευκολία στην χρήση.
 • Αυτόματη τομή των profile όπου υπάρχει σημείο σύνδεσης.
 • Αυτόματη επιλογή και τοποθέτηση των κατάλληλων συνδέσμων.
 • Αυτόματη απόρριψη των περιττών ή λάθος τοποθετημένων profile.
 • Αυτόματη αναγνώριση διάστασης κατά την τοποθέτηση ενθέτων ραφιών.
 • Αυτόματη ή επιλεκτική αλλαγή του profile από απλό σε profile με πατούρα.
 • Εμφάνιση οδηγών για την εύκολη τοποθέτηση όλων των τύπων επιφανειών και κουτιών.
 • Αυτόματη ή επιλεκτική τοποθέτηση ποδιών στις επιδαπέδιες συνθέσεις.
 • Exploded view της σύνθεσης για διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση.
 • Πλήρη ανάλυση, με βελτιστοποίηση, των πρώτων υλών της σύνθεσης.
 • Βιβλιοθήκη ετοίμων παραμετρικών συνθέσεων για άμεση τοποθέτηση.

 

Η τελική σύνθεση μπορεί να είναι όσον αφορά την αλλαγή διαστάσεων:

α) Σταθερή.
β) Μεταβλητή, αλλάζοντας τις εξωτερικές διαστάσεις προσαρμόζεται αυτόματα όλη η σύνθεση.
γ) Πλήρως παραμετρική με την δυνατότητα ορισμού παραμέτρων από τον σχεδιαστή.